kngf merk genootschap lijn b

 Kootstertille: 0512 - 33 17 77      

 Leek:              0594 - 74 56 04

Ouderenzorg

Ouderenzorg en Meer Bewegen Voor Ouderen

In onze praktijk zien we door de vergrijzing een groei van het aantal ouderen die klachten ondervindt. Daarom zijn we de laatste jaren ons meer gaan verdiepen in deze materie, zodat we goede zorg aan de oudere mens kunnen geven.

Want bij het ouder worden, treden er een aantal veranderingen op in het menselijk lichaam, onder andere bij het bewegen. Er spelen zich dan specifieke processen in het lichaam af, bijvoorbeeld de degeneratie van het gewrichtskraakbeen. Vaak ontstaan deze veranderingen geleidelijk en merkt men dat een aantal bewegingen of activiteiten lastig worden. De spierkracht, coördinatie en mobiliteit van de gewrichten nemen af, met als mogelijk gevolg pijnlijke spieren, stijfheid en problemen met dagelijkse bezigheden.

Klachten op oudere leeftijd:

- Verminderde algehele conditie
- Pijn in gewrichten en spieren
- Moeilijkheden met lopen
- Problemen met alledaagse handelingen zoals opstaan, aankleden
- Minder spierkracht na een operatie, zoals een nieuwe heup of knie
- Ziekte van Parkinson - Klachten na een herseninfarct
- Artrose

We inventariseren samen met de patiënt (en evt. een familielid) de klachten en gezamenlijk wordt er een behandelplan opgesteld en daarbij wordt de patient zo actief mogelijk bij de behandeling betrokken. Mogelijke behandelvormen zijn: oefeningen, looptraining, begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen, losmaken van spieren en gewrichten. Ook kan bij de patiënt thuis bekeken worden hoe het risico op vallen verminderd en het dagelijks functioneren vergemakkelijkt kan worden.

Valtraining vinden we van essentieel belang en deze wordt gegeven zowel individueel als in groepsverband.

Daarnaast trainen we elke week 1 uur in de grote sportzaal met een groep ouderen, het zgn. Meer Bewegen Voor Ouderen, waarbij we allerlei trainingsvormen gebruiken . Dit om de conditie te verbeteren, maar ook de lenigheid, coordinatie, bewegen, evenwicht en balans etc.

Intensieve samenwerking hebben we met de Thuiszorg de Friese Wouden welke zetelt in het MFA Tillehus te Kootstertille. Dit om de zorg rondom de ouderen van Kootstertille zo optimaal mogelijk vorm te geven.  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates